tiistai 14.7.2020 Aliisa, Alisa

Palveleva Paikallinen jo vuodesta 1962

Tela haluaa säilyttää Juottorannan virkistysalueena

JUOTTORANNAN kuntopolun alapuoleinen alue Leppävirran kirkonkylässä säilyy edelleen kuntalaisten virkistyskäyttö- ja pienveneiden säilytysalueena, mikäli Leppävirran teknisen lautakunnan esitys saa kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksymisen. Samalla turvataan kuntopolun käyttö nykyisellä paikallaan hiihto- ym. kilpailutoimintaan ja kuntoiluun.
Leppävirralla on vireillä taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava, johon liittyen Juottorannan aluetta kaavaillaan pientaloille. Tekniselle lautakunnan listalla tiistaina olleessa esityksessä nykyinen venevalkama poistuisi omakotitonttien tieltä.

TEKNISEN lautakunnan puheenjohtaja Pekka Itkonen teki esityksen, että lautakunta hyväksyy osayleiskaavan lukuunottamatta Juottorannan asuinpientalojen rantarakennuspaikkoja kuntopolun alapuolella. Edelleen hän esitti, että kuntopolun yläpuolisen alueen rajauksessa huomioidaan riittävä etäisyys asutukseen.
Jorma Rajakannas kannatti Pekka Itkosen esitystä. Äänestyksessä Itkosen esitystä kannattivat Marja-Leena Markkanen, Lasse Hynninen, Jorma Rajakannas ja Pekka Itkonen. Teknisen johtajan esitystä kannattivat Helena Koivistoinen, Laura Kansanen, Veli-Pekka Pienimäki ja Risto Pelkonen.
Lautakunnan päätökseksi tuli Pekka Itkosen esitys. Tekninen johtaja jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Jätä kommentti

*