maanantai 23.9.2019 Minja, Miisa, Mielikki

Palveleva Paikallinen jo vuodesta 1962

Sorsakosken koulun kunto on lopussa

Koulurakennus vaatisi mittavan remontin. Käytännössä kaikki kattoa lukuunottamatta menisi uusiksi.

Sorsakosken koulun sisäilman laatu on tarkassa syynissä.
– Meillä alkaa olla tietoa jo riittävästi, Leppävirran kunnan rakennusmestari Risto Kosunen toteaa.
Tilanteen kehittymistä seurataan tiiviisti yhdessä terveysvalvonnan ja sivistystoimen kanssa. Tavoitteena on, että koulutyö jatkuisi entiseen malliin alkaneen syyslukukauden ja ensi kevään, mutta takeita tästä ei ole.
– Lähtö voi tulla aikaisemminkin, jos tilanne pahenee.
Kosusen mukaan kysymyksessä on usean tekijän summa, ja tilanteen korjaaminen vaatisi mittavat investoinnit.
– Vesikatto on kunnossa. Kaikki muu menisi uusiksi.
Korjaustöitä pitäisi tehdä ala- ja yläpohjiin, välipohjiin ja ulkoseiniin. Remonttia ennen olisi tehtävä lisäksi laajoja purkutöitä, joissa kosteus- ja mikrobivaurioituneet materiaalit poistettaisiin.
Lisäksi vaurioille alttiit rakenteet olisi muokattava sellaisiksi, että ne eivät enää vaurioidu.

Kosusen mukaan koulurakennus on teknisen kuntonsa puolesta lopussa. Rakenteista havaitun mikrobikasvuston lisäksi osa rakennusmateriaaleista olisi pikaisesti vaihdettava.
65-vuotiaassa rakennuksessa todettiin olevan rakentamisajalleen tyypillisiä materiaaleja, jotka ovat ikänsä puolesta tulleet tiensä päähän.
Esimerkiksi korkkieristeet ja muut luonnonmateriaalit reagoivat kosteuteen, ja niissä voi esiintyä huomattavia määriä mikrobeja vaikka ne eivät olisi kastuneetkaan. Tämä taas tuo oman lisänsä todettuun sisäilmaongelmaan.
Lisäksi rakennuksen puutteellinen ilmanvaihto korostaa esimerkiksi viemäriperäisiä hajuja ja heikentää omalta osaltaan sisäilman laatua entisestään.
– Hajuhaitta on joinakin päivinä melkoinen, Kosunen huomauttaa.
Kunnan tavoitteena on, että turvaavilla toimenpiteillä ja seurannan avulla koulua pystyttäisiin käymään kuluva syys- ja kevätlukukausi.
Rakennetekniset ja mikrobiologiset kuntotutkimukset tehtiin kesän aikana samoin kuin haitta-ainekartoitus.
Tutkimusten tavoitteena oli antaa riittävä käsitys kohteen tämän hetkisestä kunnosta sekä saada selville tekijät, jotka voivat aiheuttaa riskejä sisäilman laadulle tai sisäilmahaittaa tilojen käyttäjille. Samalla hankittiin lisätietoa rakennuksen mahdollisista korjaustarpeista.

Korjauksia varten tarvitaan erillinen korjaussuunnitelma, jossa huomioidaan muun muassa tutkimuksissa havaitut vauriot ja haitta- sekä riskitekijät. Suunnitelmaa ei ole tehty, eikä tilojen remontista ole päätöksiä.
Seurantanäytteitä sisäilmasta otetaan talven aikana mikrobipitoisuuksien määrittämiseksi sekä sisäilman laadun seuraamiseksi.
– Ilmanlaadun parantaminen on kuitenkin hankalaa, kun rakennuksessa ei ole minkäänlaista ilmanvaihtokoneistoa, Kosunen mainitsee.
Lisäksi talviaikana todettua viileää huonelämpötilaa pyritään nostamaan opetustiloissa vaaditulle tasolle.
– Talvisin siellä saattaa olla lämmintä 17 astetta. Terveysvalvonta vaatii oikeutetusti, että lämpötila nostettaisiin 20 asteeseen.

Sorsakosken kyläyhdistys järjestää koulua koskevan keskustelutilaisuuden Seuralassa torstaina 25. lokakuuta kello 18.

Jätä kommentti

*