Leppävirran nuoret saavat huumeita ja viinaa helposti – Päihdekysely paljastaa, että moni on huolissaan luokkakaverin hyvinvoinnista

Koulukuraattori Saila Liukko ja johtava sosiaalityöntekijä Liisa Kallunki rohkaisevat vanhempia ottamaan yhteyttä, jos lapsen käytös huolestuttaa. Antti Aho
Antti Aho

Antti Aho

Vajaat seitsemän prosenttia leppävirtalaisista yläkouluikäisistä on kokeillut kannabista ja vajaat viisi prosenttia kovia huumeita, kuten ekstaasia, amfetamiinia, subutexia, heroiinia tai kokaiinia. Tämä käy ilmi tuoreesta Leppävirran yläkoululaisille tehdystä päihdekyselystä, johon vastasi kaikkiaan 272 koululaista. Lääkkeitä on päihtyäkseen käyttänyt vajaat kahdeksan prosenttia, liimaa tai butaania on haistellut joka kymmenes ja alkoholia on kokeillut joka kolmas.

Osalla kokeilu jää yhteen tai kahteen kertaan, mutta yhdeksän vastaajaa sanoo käyttäneensä kovia huumeita viisi kertaa tai useammin. Johtava sosiaalityöntekijä Liisa Kallunki ja koulukuraattori Saila Liukko ovat tilanteesta huolissaan.

– Pieni porukka käyttää alkoholia säännöllisesti, ja vielä pienempi porukka huumausaineita, mutta sekin on liian paljon, Liukko sanoo.

– Jos yhdeksän käyttää kovia huumeita säännöllisesti, on määrä sama kuin puolet yhden luokan oppilaista, Kallunki mainitsee.

272 vastaajasta 30 mielestä huumeita on erittäin helppo hankkia Leppävirralla ja 55 on sitä mieltä, että se on melko helppoa.

– Huumeita saa helpommin kuin alkoholia, Kallunki sanoo.

– Aikuiset eivät tätä varmaan tiedäkään, vai tietävätkö kaikkien vanhemmat, mikä on Tor-verkko ja miten sinne mennään?

Alkoholia saa kavereilta, vanhemmilta, sisaruksilta tai joku muu aikuinen hakee juomat. Muutama on ostanut juomat itse kaupasta tai ottanut luvatta.

– Miten saataisiin heräteltyä aikuisia? Miksi lapsille haetaan viinaa? Jos joku vanhempi ostaa ja ajattelee, että siten tietää mitä oma lapsi juo, niin eihän se juominen vain siihen jää. Jos lapsille ostaa viinaa, niin se on viesti, että meillä alaikäisten juominen on ok.

46 vastaajaa on huolissaan luokkakaverinsa päihteiden käytöstä.

– Ei mikään pieni juttu. Huolimittari eri kuin aikuisilla.

Päihdekysely on syksyllä toimintansa aloittaneen Leppävirran kunnan moniammatillisen työryhmän laatima. Työryhmäidea lähti nuorten kanssa työskentelevien aikuisten yhteisestä huolesta, joka liittyy nuorten pahoinvointiin ja erityisesti päihteiden käyttöön.

– Se nousi pintaan vuosi sitten keväällä. Korona on vienyt huonompaan suuntaan nuorten päihde- ja mielenterveysongelmia, Kallunki sanoo.

– Etäkoulun aikana oli mahdollista käyttää päihteitä päiväsaikaan, ja se jäi sitten päälle kesällä ja syksyllä.

Työryhmässä on mukana koulukuraattorin ja koulutsempparin lisäksi nuorisotyön, etsivän nuorisotyön ja sosiaalityön edustus.

– Kaikki lasten ja nuorten kanssa toimijat ovat saman ilmiön kanssa tekemisissä. Tiimityötä tässä tarvitaan.

Päihdekyselyn jälkeen työryhmä alkaa järjestää seitsemäsluokkalaisille päihdekasvatusoppitunnit sekä keskiviikkona 28. huhtikuuta vanhempainillan teemaan liittyen Ehyt ry:n kautta. Vanhempainilta on tarkoitettu kaikille yläkoululaisten vanhemmille. Vanhempainillasta on tiedotettu kaikkia yläkoulun oppilaiden huoltajia.

– Vanhempia pitää saada heräteltyä. Arjessa pitää kysellä lasten kuulumisia ja pitää tietää lapsen kaverit. Kodin pelisäännöt ja rajat on oltava selvillä. Nuoret tarvitsevat läheisyyttä ja rajoja, kotiintuloajoista lähtien. Kännykkää on velvollisuus seurata, että tietää mitä lapsi puuhaa netissä, Kallunki korostaa.

– Perheneuvolaan ja sosiaalityöhön kannattaa soittaa heti tai ottaa kuraattoriin yhteyttä jos oman nuoren käytös epäilyttää. Ei kannata jäädä pitkäksi aikaa pohtimaan. Jokaisella vanhemmalla pitäisi olla myös joku toinen aikuinen, jonka kanssa voi vaihtaa ajatuksia tästä.

Työryhmän on tarkoitus jäädä pysyväksi, sillä tarvetta sille tuntuu olevan.

– Suurin osa lapsista ja nuorista voi tosi hyvin, mutta on pieni joukko, josta pitää olla huolissaan.

Kommentoi