Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Mielipide | Sitkeää työtä Leppävirran sote-keskuksen puolesta

Valtuutettu Erkki Hynninen kritisoi Soisalon Seudussa 10.1. kunnan tapaa valmistella uuden sote-keskuksen rakentamista. Kirjoituksesta saattoi saada kuvan, että rakentamisen viivästyminen olisi ollut riippuvainen siitä, ettei kunta olisi vastannut STM:n kyselyyn hankkeen rahoitusmallista.

Kaikkien yli viiden miljoonan euron ylittävien sosiaali- ja terveydenhuollon investointien toteuttaminen on edellyttänyt 1.7.2016 alkaen sosiaali- ja terveysministeriön lupaa. Sosiaali- ja terveysministeriö on ennen luvan myöntämistä pyytänyt lausunnon sote-uudistusta valmistelleelta Pohjois-Savon väliaikaiselta toimielimeltä (VATE) ja uuden, hyvinvointialuetta koskevan lainsäädännön tultua voimaan 1.7.2021 lukien Pohjois-Savon hyvinvointialueelta. Ilman puoltavaa lausuntoa rakentamislupaa ei ole voitu myöntää.

Erkki Hynninen viittaa kirjoituksessaan kunnanhallituksen kokoukseen 27.9.2021. Kokouksessa kunnanhallituksella oli käytettävissään Pohjois-Savon VATEn Leppävirran kunnalle antama lausunto sotekeskushankkeesta.

Lausunnossa mainittiin mm, että ”hankesuunnitelmaa on syytä tarkastella vastaamaan hyvinvointialueen tavoitteita ja tulevaisuuden tarpeita palveluiden järjestämisen, tuottamisen ja toimitilojen osalta.”

VATE painottaa lausunnossaan myös ns. voimaanpanolain periaatetta, jonka ”tarkoituksena on ehkäistä tilanteita, joissa kunta käytännössä sitoisi hyvinvointialueen pitkäaikaisiin, ehkä hyvinvointialueen kannalta epätoivottaviin sitoumuksiin tilanteessa, jossa on jo varmuus siitä, että järjestämisvastuu tulee siirtymään hyvinvointialueelle.” Lausunto on kunnanhallituksen pöytäkirjan liitteenä ja kaikkien luettavissa Leppävirran kunnan internetsivuilta.

Tästä syystä kunnanhallitus on päättänyt käydä 27.9. tekemänsä päätöksen mukaisesti hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kanssa tarkentavat keskustelut uuden sote-keskuksen sisällöstä. Todettakoon, että myös Leppävirran sosiaalidemokraattien jäsenet ovat kunnanhallituksessa olleet yksimielisesti päätetyn menettelyn kannalla.

Hyvinvointialuetta koskevan lainsäädännön voimaanastuttua kaiken julkisen vallan rahoittaman sosiaali- ja terveydenhuollon rakentamisen on käytännössä ratkaissut ja tulevaisuudessakin ratkaisee Pohjois-Savon osalta hyvinvointialue. Syynä on yksinkertaisesti se, että vuoden alusta hyvinvointialue vastaa näiden palveluiden tuottamisesta ja rahoittamisesta.

Leppävirran kunta on käynyt aktiivisesti keskustelua uuden sote-keskusinvestoinnin tarpeellisuudesta asiasta vastuussa olevien hyvinvointialueen virkamiesten kanssa. Vaikka olemme halunneet edistää ja nopeuttaa rakentamisen käynnistämistä, rakentamispäätöksen tekee Pohjois-Savon hyvinvointialue. Yksittäiset kunnat eivät enää näitä voi tehdä.

Valtiovarainministeriö on puolestaan edellyttänyt hyvinvointialuetta ennen lisälainanottovaltuuksien myöntämistä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman sekä koko maakunnan kattavan palvelustrategian laatimista. Näiden valmistelu koko maakunnan aluetta ja kaikkia sotepalveluita koskien on luonnollisesti vienyt oman aikansa.

Kyseessä ei siis ole venkoilusta eikä viivyttelystä, vaan mammuttimaisen palvelukokonaisuuden edellyttämästä asianmukaisesta ja huolellisesta suunnittelusta, johon sekä lainsäädäntö että valtiovarainministeriön asettamat reunaehdot velvoittavat.

Harmiksemme hyvinvointialueen investointilistalla sotekeskuksemme toteutusta on edelläkuvattujen syiden johdosta jouduttu siirtämään eteenpäin.

Hyvinvointivaltuuston hyväksymä palveluverkkosuunnitelma sisältää jatkossakin Leppävirran sote-keskuksen, jonka laadukkaat palvelut edellyttävät toimivia ja ajanmukaisia tiloja. Tämän meille kaikille tärkeän asian edistämisen puolesta teemme edelleenkin töitä.

Myönteisenä asiana hyvinvointialueen investointilistalla on Leppävirran paloasema, jonka toteutus on suunniteltu vuodelle 2024.

Yhteistyöterveisin

Kunnanhallituksen puheenjohtaja 2017–2020 (kesk.)

Pohjois-Savon hyvinvointialueen valtuutettu ja hallituksen jäsen

kunnanjohtaja

Tekninen johtaja

Pohjois-Savon hyvinvointialueen sosiaalijohtaja

Leppävirran entinen perusturvajohtaja