Mielipide | Leppävirran terveydenhuollossa on pula käsipareista eikä seinistä

Ripatin Timo kirjoitti kunnanhallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa kuluvan kesän ajatuksistaan ja kokemuksistaan (Soisalon Seutu 23.8). Jutun mukaan kuntapäättäjien syysaskareet ovat alkaneet mm. maapoliittisen ohjelman päivittämisen sekä uudenlaisen kuntabudjetin rakentamisen merkeissä. Tuo budjettiasia onkin mielenkiintoinen, koska merkittävä osa kunnan tehtävistä siirtyy tulevan vuoden vaihteessa hyvinvointialueelle. Lisäksi mm. kunnan taloushallinto on suurelta osin ulkoistettu. Kuntaorganisaatio on siten laihtunut murto-osaan aiemmasta, minkä pitää terveen maalaisjärjen mukaan näkyä vähintäänkin samassa suhteessa esimerkiksi hallinnon ja sen kustannusten pienentymisenä. Organisaatio ja toimintatavat vaativat reippaan päivityksen.

Ensi vuoden alussa aloittavalta Pohjois-Savon hyvinvointialueelta Timon odotukset olivat todella lyhyet: tieto ja rakentamisaikataulu uudesta paloasemasta sekä uudesta terveysasemasta. Tästä saa sellaisen käsityksen, että Leppävirralla kaikkein akuutein tarve on saada uudet toimitilat paloasemalle ja terveyskeskukselle. Pelastustoimen osalta niin voi ollakin, mutta entä terveydenhuolto? Kokemusasiantuntijana käsitykseni on, että akuutein puute Leppävirran terveydenhuollossa ei ole seinistä eikä hoitopaikoista, vaan käsipareista eli hoitajista.

Uskallan väittää, että erityisesti terveydenhuollon ja kotihoidon ammattilaiset sekä hoitoa tarvitsevat sairaat ja vanhukset ovat joutuneet viettämään todella pitkää ja kuumaa kesää yrittäessään tänä kesänä selviytyä edes seuraavaan päivään. Kuvaavaa tälle tilanteelle on se, että erittäin harva kuntamme päättäjistä julkilausuu minkäänlaista huolenaihetta terveys- ja hoivapalvelun tilanteesta.

Väkisinkin mieleen tulee tunne, että päättäjät ovat jo heittäneet pyyhkeen kehään ja siirtyneet ns. katsomon puolelle odottelemaan soteuudistuksen toteutumista. Eli ”pomot piilossa” -vaihe on päällä, vaikka nyt jos koskaan, kun todellinen hoivakriisi on päällä, tarvittaisiin juuri sitä vahvaa johtamista! Löytyyköhän kunnasta johtajuutta?

Kuntapäättäjät eivät jatkossakaan voi piiloutua tulevien ”hyvinvointialueiden” selän taakse terveydenhoitoon liittyvissä asioissa. Soteuudistuksesta huolimatta kunnan vastuulla säilyy asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnan toimin. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle on myös nimettävä vastuutaho, valtuustokausittain valmisteltava hyvinvointikertomus ja -suunnitelma sekä vuosittain raportoitava valtuustolle kunnan toimesta toteutetuista toimenpiteistä.

Toivotan sekä kunnan että sotealueen päättäjille myötätuulta ja aitoa muutoshalukkuutta tuleviin päätöksiin. Mikäli organisaatioita sekä toimintamalleja ei nyt osata taikka uskalleta oikeasti kehittää, taloudelliset resurssit eivät jatkossa tule riittämään edes kuntalaisten peruspalveluihin, liikunta-, kulttuuri- ym. palveluista puhumattakaan. Aito tiedolla johtaminen ja päätösten tekeminen on nyt arvossaan.

Me kuntalaiset lupaamme aktiivisesti seurata verorahojemme järkevää käyttöä. Siten voimme valvoa oikeuksiamme sekä toteuttaa omistajaohjausta valtuutettujen ja virkamiesten päätöksissä. Onhan kunta (organisaatio) meitä kuntalaisia varten! Ja me tarvitaan palveluja.

Leppävirtalainen veronmaksaja ja äänestäjä

Lue lisää aiheesta