Mielipide | Soisalo ei ole saari – Sääminginsalo on Suomen suurin saari

Onko Soisalo Kuopion, Heinäveden, Leppävirran ja Varkauden alueilla oleva, vesireittien erottama 1 368 kilometrin alue saari vai eikö ole?

Suomen lapsillehan on koulussa jo ainakin 100 vuotta opetettu, että Soisalo on Suomen sisävesien suurin saari.

Tätä kysymystä – onko saari vai eikö ole, on käsitelty viime vuosina.

Suomen maanmittauslaitos on nyt tehnyt asiassa lopullisen ratkaisunsa. Kuultuaan alan asiantuntijoita Maanmittauslaitos päätti äskettäin, että kun kartoilla Soisalon nimen paikkatyyppinä oli aikaisemmin ”Saari”, niin nyt sen paikkatyyppi on vain ”Muu maastokohde”.

Tämä selviää kelle tahansa Maanmittauslaitoksen Karttapaikalta, kun panee hakuun nimen Soisalo ja valitsee useista Soisalo-nimistä juuri Leppävirran alueella oleva nimen Soisalo.

Tein kesällä varsinaisen aloitteen paikkatyyppi-määritteen muuttamisesta ”saaresta” ”muuksi maastokohteeksi”.

Aloitteessa toin esiin, että saareksi voidaan määrittää vain tasapinnassa olevien vesien ympäröimä maa-alue.

Olen toiminut maantieteen tutkijana Etelä-Savon seutukaavaliitossa ja myös biologian, maantiedon ja historian lehtorina.

Aloitteessa toin esiin, että saareksi voidaan määrittää vain tasapinnassa olevien vesien ympäröimä maa-alue.

Tämä on kansainvälinen käytäntö ja siitä on geologi Aimo Kejosen lausunnot.

Kun Kallavedestä lähtee kaksi eri vesireittiä Haukiveteen, niin niissä on kuuden metrin vesiputoukset.

Läntisellä reitillä koskia ja putouksia on Leppävirralla ja Varkaudessa.

Itäisellä reitillä useita koskia ja putouksia Heinävedellä.

Kun Soisalo ei ole enää saari, niin Suomen sisävesien suurimmaksi saareksi jää Maanmittauslaitoksen jo vuosia sitten tekemän päätöksen mukaan Savonlinnan ja Enonkosken alueilla oleva Sääminginsalo, joka on nyt kartoilla paikkatyyppiin ”saari” luettu paikannimi.

metsänhoitaja,

matkailuopas

Enonkoski