Mielipide | Valtio takaajaksi yksityisteiden perusparannuslainoihin

Savon Yrittäjät esittää valtion takausta yksityisteiden perusparannuslainoihin. Teiden kasvava korjausvelka ja kunnossapito haastavat monin paikoin elämisen ja yrittämisen edellytykset koko Itä-Suomessa.

Yksityistiet ovat useimmiten tienhoitoyhdistysten omistuksessa ja yksittäisiä omistajia voi olla kymmeniä. Perusparannuslainoihin tarvittavat takaukset ovat monilukuisilla yksityisomistuksilla hankala järjestää. Tästä syystä valtio lainojen takaajana nopeuttaisi lainajärjestelyjä rahoittajien kanssa.

Takausjärjestelmän luominen ei ole monimutkaista. Tarvitsemme pikaisesti tekoja, joilla turvaamme raaka-aineiden saannin ja kuljetukset metsistä, pelloilta ja maatiloilta jatkojalostukseen.

Pohjois-Savossa tieliikenteen kautta lähtee päivittäin raaka-ainetta jatkojalostukseen satoja rekkalasteja. Yhdistelmäajoneuvojen kokonaispaino on kasvanut kuudestakymmenestä tonnista seitsemäänkymmeneenkuuteen tonniin ja samalla ajoneuvojen mitat ovat kasvaneet 22 metristä 25 metriin. Teiden kunnostaminen on myös ympäristö- ja ilmastoteko, kun ajoneuvot voivat ajaa lastinsa täydellä painolla saaden näin maksimaalisen hyödyn nykyaikaisesta ajoneuvosta.

Pelkästään Pohjois-Savossa on arvioiden mukaan noin 40 000 kilometriä yksityisteitä ja koko maassa 370 000 kilometriä, mikä on 77 prosenttia kaikista Suomen teistä. Itä-Suomessa yksityisteiden määrä on suhteessa korkein koko maahan verrattuna. Tällä hetkellä huonokuntoiset tiet aiheuttavat omaisuusvahinkoja ja sitä kautta yhteiskunnallisestikin merkittäviä taloudellisia tappioita.

Valtion mukaantulo teiden korjauslainojen takaajana edistäisi elinkeinoelämän rattaiden pyörimistä ja sitä kautta verotulojen pysymistä ja mahdollisesti myös kasvamista. Kuntien ja ely-keskusten kautta myöntämät yksityistieavustukset eivät ole teiden peruskorjaustarpeisiin nähden riittäviä, joten asiaa pitää edistää monitahoisesti ja mahdollisimman nopeasti. Määrärahojen puitteissa niiden vaikuttavuutta on lisättävissä valtion takausjärjestelmän luomisella.

Tarvitsemme pikaisesti tekoja, joilla turvaamme raaka-aineiden saannin ja kuljetukset metsistä, pelloilta ja maatiloilta jatkojalostukseen.

Savon Yrittäjien toimitusjohtaja

Savon Yrittäjien asiakkuuspäällikkö ja Pohjois-Savon metsäneuvoston jäsen