Mielipide | Peruspalvelut ovat etusijalla Kuopion kaupungin hankkeissa

Kunnan tärkein tehtävä on peruspalvelujen tarjoaminen asukkaille. ”Peruspalvelut etusijalla” -teemaa olen korostanut koko poliittisen toimintani ajan, kun olen ollut useita vuosia Kuopion kaupunginvaltuutettuna.

Peruspalveluihin löytyy aina rahaa, jos ne ovat ykkösenä. Kuopion kaupungissa on liikaa hankkeita päällekkäin, niistä voisi karsia tai niitä voisi siirtää useille vuosille. Huolestuttavaa on se, että kaupunki ottaa uutta lainaa, vaikka jo nyt kaupungilla on lainaa lähes 4000 euroa asukasta kohti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen on oltava toimivia ja jokaisen kaupunkilaisen saatavilla, myös liitoskunnissa. Kaupungin pitää vähentää ostopalveluja ja pyrkiä hoitamaan palvelut omana työnä. Kotiavustajia tarvitaan lisää lapsiperheisiin ja vammais- ja vanhustyöhön. Ikäihmisille on saatava ihmisarvoinen ja inhimillinen elämä ja kohtuuhintaiset palveluasunnot. Lisää hoitajia tarvitaan.

Säästöt ja koulujen lakkauttamiset ovat rasittaneet suuresti Kuopion koulutoimintaa. Olen aina puolustanut koulujen säilyttämistä. Koulutoiminnassa kannatan lähikouluja, enkä halua kaupungin rakentavan liian suuria koulurakennuksia peruskoululaisille. Lähikouluissa koulumatkat ovat turvallisia. Kouluja ei saa enää lakkauttaa, mutta maaseudun pieniä kyläkouluja voi joutua yhdistämään.

Luonnonläheinen Kuopio on keskeinen asia myös ihmisten terveydelle .Luonnonläheisyys ja puhdas ilma on tärkeää asuinympäristössä. Arvokasta luontoa pitää säilyttää ja vihreyttä pitää olla. Luontoa ei saa saastuttaa ja tuhota tehtailla ja kaivoksilla. Saasteeton Kallavesi, puhdas juomavesi Luontoa on säilytettävä alkuperäisenä. Neulaniemi ja Puijo on pidettävä virkistysalue. Toivon, että Kallavesi säilyy saasteettomana ja juomavetemme puhtaana.

kaupunginvaltuutettu ja kuntavaaliehdokas (ps.)

Kuopio