Mielipide: ”Ei kuntaa ilman yrityksiä” – Yhteistyötä kunnan ja yrittäjien välillä tulee edelleen kehittää

LK-Porras Oy palkittiin Leppävirran vuoden yrityksenä viime vuonna. Levyseppähitsaaja Kati Ahtiainen valmistaa kierreportaiden askelmia Antti Aho

Pekka Nykänen

Leppävirta on vuoden 2020 yrittäjäystävällisin kunta. Tunnustus lämmittää mieltä. Lähestynkin asiaa sloganilla: ”Ei kuntaa ilman yrityksiä”.

Savon Yrittäjät ja Pohjois-Savon liitto palkitsivat nyt seitsemättä kertaa vuoden yrittäjäystävällisimmän kunnan Pohjois-Savossa. Palkinto jaettiin 10. huhtikuuta Maakunnallisessa Yrittäjäjuhlassa Kuopion musiikkikeskuksella.

Kunnat arvioivat toimintaansa niin yrittäjyyden kuin koronatoimien näkökulmasta yhdessä paikallisen yrittäjäyhdistyksen, Savon Yrittäjien ja Pohjois-Savon liiton tekemän arviointilomakkeen pohjalta.

Leppävirtalaisten yritysten arvostus ja hyväksyminen sekä vallitseva arvoilmapiiri yrittäjyyteen ansaitsee kiitosta.

Kunnan arvot heijastuvat niin poliittisina valintoina kuin julkishallinnon toimissa kehittämispanostuksina tai niiden puutteina. Leppävirran yrittäjyysilmapiiri ja panostukset elinkeinopolitiikkaan täyttävät yrittäjäystävällisemmän kunnan kriteerit.

Leppävirran myönteinen imago, viestintä- ja markkinointi, kehittämistahto, toimiva infrastruktuuri, aktiivinen elinkeinotoimi, kaavoitus ja monipuolinen rakennustonttitarjonta ovat nostaneet Leppävirran korkeimmalle palkintokorokkeelle.

Yrittäjäystävällisimmän kunnan palkinto ei tarkoita, että työ on tehty.

Vuosia sitten kunta ja yrittäjät päättivät, että yhteistyöllä yhdessä pohtien ja toteuttaen saavutetaan yrittäjäystävällisin kunnan palkitseminen.

Leppävirta on panostanut myös matkailuun ja yrittäjäkasvatukseen.

Yrittäjiä on tuettu korona-ajan tarpeissa, tiedostaen, että kaikki leppävirtalaiseen työhön, yrittämiseen tai hyvinvointiin kohdistuvat uhat eivät aina johdu koronasta.

Pitkäjänteinen työ ja toimintaedellytysten aktiivinen luominen on tuottanut tulosta.

Kuitenkaan tuleen ei saa jäädä makaamaan. Yrittäjäystävällisimmän kunnan palkinto ei tarkoita, että työ on tehty.

Yhteistyötä kunnan ja yrittäjien välillä tulee edelleen kehittää. Tästä on jo sovittu yrittäjäyhdistyksen kanssa. Vuoropuhelu yrittäjien, yrittäjäyhdistyksen ja kunnan välillä tulee olemaan kitkatonta ja käytännönläheistä.

Leppävirralla aktiivinen yrittäjäyhdistys ja kunta pitävät huolta siitä, että yrittäjien toiveet ja ideat yltävät aina arjen käytäntöihin saakka.

Voimme onnitella kaikkia leppävirtalaisia: ”Ei kuntaa ilman yrityksiä”.

kunnanvaltuuston puheenjohtaja (kok.)

kuntavaaliehdokas

Kommentoi