Mielipide | Mitä Leppävirran vetovoimalle pitäisi tehdä?

Leppävirta on menestynyt ja hyvämaineinen kunta, mutta kunnan vetovoima ei vastaa mainetta. Mitä pitäisi tehdä?

Kunnassa on viisi elinvoimaista isompaa asutuskeskittymää, joista suurin on kirkonkylä ja muut Timola, Sorsakoski, Oravikoski ja Paukarlahti sekä kyliä joissa on vahva kehittymistahto ja potentiaali, kuten esimerkiksi Konnuslahti, Soinilansalmi ja muut Soisalon saaren kylät. Kunnan monipuolinen elinkeinorakenne näkyy näissä keskittymissä.

Jokaisesta on muodostunut omaleimainen asuinympäristö omine sisäisine palveluineen ja toimintakulttuureineen.

Alueiden kehitykselle on tärkeää lasten koulumatkat ja tasa-arvoinen koulutuksen saavutettavuus. Kunnassa tarjottava koulutus on erinomaista, kiitos siitä taitaville ja sitoutuneille opettajille, kunnan panostukseen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämiseen sekä kouluyhteisöille johon myös vanhemmat kuuluvat.

Monikeskusrakenne on kunnalle voimavara ja kehittymisen alusta. Kunnassa tulisikin rakentaa strategia jossa tunnistetaan kunkin keskuksen vahvuudet ja rooli sekä mietittäisiin miten palveluiden saatavuus tullaan hoitamaan. Ratkaisumalleja on olemassa.

Elinvoiman pohdintaan ei kannata pysähtyä. Vetovoimainen kunta rakentuu työlle. Yritykset sekä julkiset yhteisöt tarjoavat työtä.

Yritysten toimintaedellytyksiin tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota, silloin koulutus ja työvoiman saatavuus ovat keskeiset kysymykset joihin tulee panostaa. Yksin kukaan ei pärjää joten entistä aktiivisempi ote yhteistyöhön alueen muiden kuntien kanssa tulee panostaa

Sivistys, kulttuuri ja avoin osallistava hallinto luovat edellytykset vetovoimalle. Kulttuurin ja kuntalaisten omaehtoisen toiminnan tukemiseen tulee panostaa vuotuisin nykyistä merkittävästi suuremmin määrärahoin. Antamalla kuntalaisille mahdollisuus osallistua yhä merkittävämpään osaan päätöksentekoa, voidaan löytää tärkeitä uusia yhteistyömuotoja joilla kunnan veto- ja elinvoimaa saadaan vahvistettua.

Koulutus ja sivistys ovat kunnan kantava voima, siihen tulee panostaa myös strategisesti ja nostaa asiat päätöksenteon keskiöön.

Kulttuuri, luonto ja matkailu lisäävät kunnan tunnettuutta ja hyvinvointia. Kunnissa joissa luovat ihmiset toimivat ja asuvat on suurempi vetovoima ja kehittymisen henki kuin muissa kunnissa. Luovuutta on niin kulttuurin ja taiteen alueilla kuin tekniikan ja yrittäjyydenkin alueilla. Luovuuden vahvistaminen mahdollistaa, kehittää ja edistää kunnan menestymistä.

Näihin tavoitteisiin on mahdollista päästä yhteistyöllä kaikkien eri toimijoiden kanssa. Siihen minä pyrin.

kuntavaaliehdokas (kok.)