Mielipide: Pitovoimasta on huolehdittava

Tomi Kaasinen

Muuttoliike, syntyvyyden lasku sekä kuntien väestökato on maailmanlaajuinen ilmiö. Siihen on vaikea kunnan vaikuttaa, mutta jotain on syytä tehdä. Väkimäärällä on suora yhteys kunnan taloudelliseen kantokykyyn, mahdollisuuksiin järjestää lakisääteisiä palveluja.

Asukasmäärän osalta tulee huolehtia sekä kunnan vetovoimaisuuden pitkäjänteisestä kehittämisestä uusien veronmaksajien saamiseksi, että pitovoimasta nykyisten asukkaiden osalta. Vetovoiman osalta puhutaan positiivisesta mielikuvasta, mielikuvan ja faktojen tehokkaasta markkinoinnista ja esimerkiksi joustavasta tontti- ja rakennuspolitiikasta sekä muista asumiseen liittyvistä palveluista. Pitovoimassa tärkeää on huolehtia siitä, että peruspalvelut toimivat ja että kuntalaisia kuullaan ja heidän ajatuksiaan otetaan huomioon. Työssäkäyntialueella on oltava työpaikkoja tarjolla. Kun verotulot asukasmäärän laskiessa vähenevät, tarvitaan menojen sopeuttamista käytettävissä oleviin varoihin. Valtionosuuksissa kuntien erilaiset tilanteet huomioidaan, mutta sekään ei korjaa perussyytä. Säästöjä ja kulujen karsintaa tarvitaan, mutta vain tiettyyn rajaan asti.

Uskon, että Leppävirralla on hyvät mahdollisuudet olla niiden kuntien joukossa, jotka sopeutuvat tuleviin kehityskulkuihin. Paljon asiassa merkitsee valtakunnan tasolla tehtävät päätökset, kuten esimerkiksi valtionosuuksien määräytymisen perusteet sekä kunnille määrättävien lakisääteisten palvelujen laajuus. Merkittävä asiakokonaisuus on sote-uudistuksen eteneminen ja sen kautta luotavat uudet rakenteet. Myös liikkumiseen liittyvät verotusratkaisut sekä julkisen liikenteen toimivuus ovat oleellisia.

On tärkeää, että päättäjät ovat tietoisia siitä, mitä kuntalaiset tarvitsevat ja haluavat. Täytyy huolehtia, että lähipalvelut toimivat, kuntaan voi syntyä yritystoimintaa ja sitä kautta työpaikkoja. Kuntalaisille tulee olla harrastusmahdollisuuksia, digitalisaatiota on hyödynnettävä ja kunnan alueella on oltava nopeat nettiyhteydet. Hoiva-ala kärsii valtakunnallisesti pahenevasta työvoimapulasta, ja samaan aikaan palvelutarve kasvaa. On tärkeä huolehtia siitä, että hoitohenkilöstön rekrytointi ei muodostu esteeksi vanhustenhuollolle.

Huhtikuussa valitaan uusia kuntapäättäjiä, toivotaan että Leppävirta saa päätöksentekijät, jotka ratkaisuillaan ovat toteuttamassa paikallisista lähtökohdista elinvoimaa hakevan, vetovoimaisen ja muuttuviin olosuhteisiin sopeutuvan, osaavien ihmisten Leppävirran.

kuntavaaliehdokas (kesk.)

Kommentoi