Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Mielipide | Nuorten pahoinvointi ehkäistään arjessa

Nuorten hyvinvoinnin teot tehdään kodeissa, kouluissa sekä vapaa-ajalla. Kunnan on edistettävä hyvinvoinnin tekoja toimiala- ja sektorirajat ylittäen.

Nuorten pahoinvointi juontaa osattomuuden ja yksinäisyyden kokemuksesta, ja ystävien tai turvallisten aikuisten puuttumisesta. Juurisyyt löytyvät vanhemmuuden vaikeudesta, lapsiperheköyhyydestä tai ylisukupolvisesta syrjäytymisestä. Pahoinvointi näkyy myös Leppävirralla mielenterveyden ongelmina tai päihteiden käyttönä. Palvelujärjestelmä ei painotu riittävästi ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen.

Tietoa on riittävästi, täytyy ryhtyä tekoihin. Kyse on useiden eri toimijoiden teoista, jotka vievät kohti lasten ja nuorten hyvinvointia. Työn on oltava systemaattista ja sektorirajat ylittävää.

Leppävirralla on valmistunut ansiokas lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2020–2023. Suunnitelman pohjalta tein muutaman ehdotuksen siitä, miten kunta voi edistää nuorten hyvinvointia. Arjen tuen tulisi kohdistua erityisesti kouluihin. Hyväksi matalan kynnyksen palveluksi on osoittautunut koulutsempparitoiminta, jolle on suunnattava lisäresurssia. Kouluissa on oltava myös oppilashuollon monialaista yhteistyötä, jotta eri alojen ammattilaisten tuki on saatavissa perheille varhaisessa vaiheessa. Perheiden osallisuus on tärkeää.

Leppävirran nuorisotoimi tekee pienillä resursseilla hyvää työtä nuorten ja nuorten aikuisten osallisuuden edistämiseksi. Viime vuosien pienetkin satsaukset nuorisotoimelle ovat kantaneet hedelmää. Seuraava askel on pohtia, miten tavoittaa kunnan ammatillisessa koulutuksessa olevat nuoret. Laadukkaan nuorisotyön varmistamiseksi nuorisotilat on uusittava.

Parasta kunnan tekemää hyvinvointityötä ovat matalan kynnyksen harrastuspaikat. Juniorikortti on edistänyt liikkumista. Seuraava vaihe voisi olla harrastekortti, jonka avulla myös esim. kulttuuriharrastukset olisivat nuorten kokeiltavissa. Yhdistysten ja liikuntaseurojen kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää ohjatun harrastamisen mahdollistamiseksi.

Täytyy ryhtyä tekoihin.

Tiedon kokoaminen tilastoista ja arkiympäristöstä antaa mahdollisuuden oikea-aikaisten toimien suunnitteluun kriisikuntakriteereillä sohimisen sijaan. Päättäjille koottu tieto ja kuntalaisia osallistavat menetelmät antavat vahvemman selkänojan yhteisille päätöksille kuin some-kuplassa huutaminen.

Kunnan sosiaalitoimi on oikealla tiellä tiedolla johtamisessa sekä lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimien suunnittelussa.

Osallisuus- ja järjestökoordinaattori, VTM

kuntavaaliehdokas (sd.)