Mielipide: Vesihuolto – kunnan tehtäväkö?

Vedensaanti on tärkeä asia. Vesihuollon suunnitelmat herättävät mielipiteitä. Annamaija Herola

Hannu Koponen

Kunnan tehtävänä on järjestää kuntalaisille peruspalvelut, joista on säädetty laeilla. Peruspalveluista tärkeimpiä ovat terveydenhuolto, sosiaalihuolto, opetus- ja kulttuuripalvelut sekä tekniset palvelut. Teknisten palvelujen yksi keskeisimmistä tehtävistä lienee kunnan vesihuolto. Se on yhteiskunnan huoltovarmuuden ja ihmisten elämän ehkä välttämättömin perushyödyke. Vesilaitokset ovat olleet perinteisesti Suomessa joko julkisessa omistuksessa tai vedenkäyttäjien muodostamien vesiosuuskuntien omistamia, eli ns. luonnollisten monopolien hoidossa. Näin on myös Leppävirralla.

Nyt Leppävirran kunta on aloittanut valmistelut kunnan vesihuollon siirtämiseksi Savon Voimalle – yksityiselle monopolille. Asia on niin merkittävä, että sen selvittämiseksi mieleen kirpoaa monenlaisia kysymyksiä, joihin toivoisin saatavan selkokielisiä vastauksia.

Ensinnäkin, mihin faktoihin perustuu kunnan teknisen johtajan ilmoitus siitä, että vesihuollon siirto Savon Voimalle ei johda hintojen nousuun? Emmehän vaan kuvittele, että Savon Voima olisi pelkkää hyvää hyvyyttään eli ilman liiketaloudellisia tavoitteita tulossa hoitamaan Leppävirran vesihuoltoa? Tiedämmekö, mikä on yksityisen monopoliyrityksen todennäköisin liikeidea? Lieneekö vesihuollon ulkoistaminen ollut kunnan omien virkamiesten ja luottamusmiesten idea, vai sisältyykö se konsultin laatimaan talouden tasapainottamisohjelmaan? Onkohan nuo konsultit kovinkin kalliita kunnan palvelijoita? Ja voisimmeko sähkönsiirron yksityistämisestä oppia jotain?

Mikä on kunnan vesihuollon taloudellinen kannattavuus tällä hetkellä? Lieneekö totta, että vesihuolto olisi jopa ainoa kunnan toiminnoista, joka tuottaa positiivisen katteen (tämä toki helpottaisi myyntineuvotteluja)?

Onko vesijohtoverkosto päässyt rappeutumaan pahastikin vuosikymmenten saatossa? Mikäli on, mistä johtuvat omaisuuden normaaliin ylläpitoon ja hoitoon kuuluvien vuosihuoltojen ja -korjausten laiminlyönnit? Pelkästään rahan puute ei voine olla perusteena, koska kyse on yhdestä kunnan keskeisestä peruspalvelusta, jonka rahoituksesta pitäisi joka tilanteessa, pitkäjänteisesti ja jopa ennakoiden huolehtia.

Mikähän lienee Leppävirran kunnan todellinen taloudellinen tilanne, kun koko konsernin luvut sekä tulevaisuuden visio avataan? Tukevatko vai heikentävätkö konserniyhtiöt kunnan olemassaoloa? Kyllä kai joitakin kustannussäästökohteita lienee vielä käyttämättä?

Emmehän vaan kuvittele, että Savon Voima olisi pelkkää hyvää hyvyyttään eli ilman liiketaloudellisia tavoitteita tulossa hoitamaan Leppävirran vesihuoltoa?

Asioiden valmistelijan ja esittelijän rooleissa kunnan virkamiesjohto lienee jo sitoutunut vesihuollon ulkoistamiseen? Mikä lienee tilanne luottamusmiesjohdossa?

Ovatko päättäjät moisia suunnitelmia tehdessään oikeasti kiinnostuneita kuntalaisten parhaasta? Onko kunta kuntalaisia varten – vai päinvastoin? Voimmeko kuntalaisina ja veronmaksajina luottaa päättäjien haluun ja kykyyn esittää ja tehdä oikeita asioita – eikä ainoastaan pyrkiä tekemään ”oikein” asioita ja päätöksiä?

Tämä on niin merkittävä asia leppävirtalaisille, että pidetään asia vireillä ja tentataan aktiivisesti nykyisiä valtuutettuja sekä myös huhtikuun vaaleihin ehdolle asettuvia valtuustoehdokkaita.

Meillä veronmaksajina on oikeus vaatia ja saada avoimia sekä rehellisiä vastauksia. Haluan uskoa, että hyvän hallintotavan mukaisesti tietoa meille myös annetaan.

Lisäksi uskon siihen, että leppävirtalaiset hyväksyvät myös epämiellyttävät taloudelliset taikka muut asiat ja päätökset, mikäli erilaiset vaihtoehdot meille avoimesti ja selkokielisesti perustellaan.

Ja näinhän terve demokratia toimiikin, eikö?

Haastan myös mainion paikallislehtemme aktiivisesti seuraamaan ja ottamaan kantaa tähän meidän leppävirtalaisten kannalta todella merkittävään ja kauaskantoiseen asiaan!

leppävirtalainen äänestäjä kuntavaaleissa

Kommentoi