Mielipide | Palveluita kehitetään yhteistyössä

Leppävirran kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021 sekä Iäkkäiden palvelustrategian vuosille 2021–2022. Palvelustrategian ja talousarviokäsittelyn yhteydessä on noussut esiin perusturvaa koskevia huolenaiheita. Erityisesti huolta on esiintynyt pitkäaikaisen vuodeosastohoidon purkamisesta, sekä riittävän hoidon ja huolenpidon järjestymisestä vuodeosastohoidon tilalle. Samoin huolta on esitetty perusturvan henkilöstön jaksamisesta.

Esitettyihin huolenaiheisiin on aiheellista vastata, jotta voimme luottavaisin mielin jatkaa työtämme ja kuntamme palveluiden kehittämistä. Tähän saakka asioita on valmisteltu hyvässä yhteistyössä kunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kesken. Palvelustrategian osalta on kuultu myös vanhusneuvostoa ja keskustelu jatkuu edelleen.

Iäkkäiden palvelustrategia perustuu kansalliseen lainsäädäntöön sekä sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositukseen. Sosiaalihuollon tehtävänä on turvata kuntalaisille mahdollisuus viimesijaiseen toimeentuloon, asumisen tukeen ja huolenpitoon. Tämän oikeuden takaa jokaiselle Suomen perustuslaki. Iäkkäiden palvelut tulee ensisijaisesti järjestää jokaiselle omaan kotiin.

Tavoitteeseen vastaamiseksi on sosiaalihuollossa tarjolla erilaisia palveluita, kuten palveluohjausta, kotihoitoa ja sosiaalityön palveluita. Asumispalvelut ja laitoshoidonpalvelut ovat vain yksi osa sosiaalihuollon palveluvalikkoa. Yhteinen tavoitteemme on, että myös Leppävirralla jokaisella on mahdollisuus asua kotonaan turvallisesti niin pitkään kuin haluaa. Tavoitteeseen pääsemiseksi tulemme tekemään useita uudistuksia, joilla parannamme iäkkään henkilön mahdollisuutta asua omassa kodissaan.

Sosiaalihuollon palveluiden järjestämisessä merkittävää on sosiaali- ja terveydenhuollon välinen yhteistyö. Terveydenhuollon palvelut kunnassamme tuottaa perusterveydenhuollon liikelaitos Kysteri. Leppävirran terveyskeskuksen vuodeosasto 2:n lakkauttaminen on suunniteltu yhteistyössä terveydenhuollon kanssa hallitusti siten, ettei kukaan varmasti jää heitteille tai ilman asiaankuuluvaa ympärivuorokautista hoivaa.

Yhteisenä tavoitteena on, että jokainen kuntalainen on oikeutettu omaan asuntoon ja yksityisyyteen. Tämä mahdollisuus pystytään tarjoamaan asiakkaan tarpeet huomioiden joko hoivayksikössä omassa huoneessa tai vastaavasti tehostetussa palveluasumisessa omassa asunnossa.

Leppävirran kunnan perusturva muodostuu käytännössä toimipisteistään ja henkilöstöstään, joka työskentelee ympärivuorokautisesti vuoden jokaisena päivänä. Henkilöstö jatkaa palvelustrategian täytäntöönpanoa sen perusteella syntyvien päätösten mukaisesti. Suuren kiitoksen palveluiden järjestämisestä ansaitseekin jokainen perusturvassa työskentelevä työntekijä.

Viime vuosi oli erityisen haastava, mutta siitä huolimatta perusturvassa on kyetty asiakastyön lisäksi palveluiden jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen. Henkilöstön riittävyydessä on haasteita. Tästä syystä perusturvassa työskennellään päivittäin myös riittävän henkilöstömäärän turvaamiseksi.

Henkilöstöä hankitaan aktiivisesti kaikin mahdollisin keinoin, kuten itse rekrytoimalla, kouluttamalla, ostopalveluna, toimintoja ja työtä järjestelemällä sekä palveluntuottajien kanssa yhteistyötä tekemällä. Henkilöstöresurssipulan kanssa Leppävirran kunta ei ole yksin, vaan riittävän henkilöstön saaminen sosiaali- ja terveydenhuoltoon on maakunnallinen, ellei jopa valtakunnallinen jatkuva haaste. Uudet työntekijät toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi Leppävirran kuntaan. Meillä pääsee mukaan työyhteisöihin, joissa on ammattitaitoiset, reippaat ja rohkeat työntekijät sekä esimiehet, jotka jaksavat huolehtia tiukassa tilanteessa edelleen asiakkaiden laadukkaista palveluista.

Leppävirran kunnan perusturvassa moni asia on jo paremmin kuin hyvin, paljon on edelleen kehitettävää. Toivon, että yhteinen kehittämistyö parhaiden mahdollisten palveluiden järjestämiseksi jatkuu myös vuonna 2021. Tämän teemme yhdessä avoimesti keskustellen ja toimintaamme tarpeen mukaan korjaten. Kiitos yhteistyöstä nyt ja tulevaisuudessa.

Erityisesti haluan toivottaa terveyttä ja hyvinvointia jokaiselle iäkkäälle Leppävirran kuntaan. Näkemyksellänne ja kokemuksillanne on merkitystä.

Olemme kunnassa Teitä varten ja odotamme yhteydenottojanne palveluidemme edelleen kehittämiseksi.

perusturvajohtaja

Leppävirran kunta