Mielipide: Kurjalanrannantien korjaamisen puolesta

Auli Piiparinen Noora Räsänen

Maantie 16393:n eli Kurjalanrannantien kurja kunto on ollut jokaiselle kyseistä tietä käyttävälle valitettavan tuttu asia jo monien vuosien ajan.

Tien huonosta kunnosta kärsivät kaikki tien vaikutuspiirissä asuvat, mökeillään vierailevat ja tietä pakosta ajavat jäte-, maito- ja puukuljetukset.

Huonokuntoisen tien vuoksi olemme epätasa-arvoisessa asemassa. Maksamme kovemman hinnan tien käyttämisestä autojen huoltokuluina sekä korkeampina kuljetus- ja palvelukustannuksina, kun tiellä joudutaan ajamaan todella hitaasti.

Myös asiakaslähtöisen yritystoiminnan häiriintyminen on yleistä; esimerkiksi asiakkaat eivät mielellään tai ollenkaan vieraile yrityksissä tien varrella.

Kurjalanrannantien kunto luo turvattomuutta, koska kuoppia kierrellään, ja tiellä liikkuu kohtuullisen paljon raskasta liikennettä. Myös matkustaminen tiellä on epämukavaa, etenkin jos kyseessä on jo valmiiksi erilaisista kolotuksista ja vaivoista kärsivä henkilö.

Nyt ja etenkin tulevaisuudessa lumeton ajanjakso pitenee, jolloin ajelemme yhä useammin rospuuttokelissä aina vain enemmän rapistuneella tiellä. Lumesta kuoppien täyttäjänä ei ole siis iloa.

Kurjalanrannantien kurja kunto on ollut jokaiselle kyseistä tietä käyttävälle valitettavan tuttu asia jo monien vuosien ajan.

Kurjalanrannantietä on peruskorjattu viimeksi 1990-luvulla. Pieniä parannuksia on yritetty tehdä paikkaamalla isompaa tai pienempää monttua, mutta tuo työ ei enää riitä kunnon parantamiseen. Väyläviraston kuntoluokituksen mukaan tie on suurimmilta osin erittäin huono: ”heikko, ei enää hyväksyttävissä oleva kunto. Aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia niin tienpitäjälle kuin tienkäyttäjille.”

Maanantaina 23.11. avatulla nettiadressilla (www.adressit.com) vaadimme mahdollisimman pikaista korjausta ja uudelleen asfaltointia Kurjalanrannantielle.

Tien muuttaminen soratieksi ei vilkasliikenteistä tietä auta. Kurjalantien varrella on aktiivista yritystoimintaa, paljon pysyvää ja kesäaikaista asutusta sekä toimiva kyläkoulu. Kauniista Suvasveden värittämistä maisemistakin soisi useamman uskaltautuvan nauttimaan. Tämän haluamme saattaa tiedoksi alueemme kansanedustajille ja tien kunnostuksesta vastaaville. Allekirjoittamalla vaikutat.

puheenjohtaja

sihteeri

Keskustan Kurjala-Leppämäen paikallisyhdistys

Kommentoi