Lukijalta: Tuulivoima ja hiilineutraali Pohjois-Savo

Tuulivoima herättää kovasti kysymyksiä. Mari Waali

Matti Meikäläinen

En vastusta maalämpöä, aurinkopaneeleja, bioenergiaa – enkä tuulivoimaa, jos voimalat on sijoitettu siten, ettei asutus tai merkitykselliset luontokohteet häiriinny.

Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke " kiinnittää huomiota ilmastotyöhön, jossa pyritään kohti kestävää ja vähähiilistä taloutta.” Olen siinä mukana.

Tuulipuistohanke herättää sitten useita kysymyksiä:

Onko tuulipuistohankkeella ympäristölupa ja pystyykö hanke kertomaan missä vaiheessa hiilijalanjälki on neutraali?

Miksi tuulipuistojen suunnittelu ei kuulu valtiolle? Eikö järkevämpää olisi pyrkiä tehokkaisiin yksiköihin näiden pienten yksikkökustannuksiltaan kalliiden sijaan?

Ne terästuetut betonirakennelmat maassa tai voimaloiden lavoissa käytettävät lujitemuovit ja hartsit eivät ole kestävää kehitystä ja sopii epäillä tuleeko hiilijalanjälki neutraaliksi edes tuulivoimalan elinkaaren aikana. Turbiineissa vesi-glykoli -seos jäähdytysaineena ja tuhansien litrojen öljy- ja voiteluainemäärät ovat osa käyttöaikaista tarvetta.

Ottako mikään ongelmajätelaitos näitä tuulimyllyjen öljyjä vastaan, tai lapoja jos ne katkeavat tai pysäytetään?

Kysymyksiä syntyy.

Kuka omistaa, kunnostaa ja huoltaa myllyt rakennusvaiheen jälkeen jos rakentaja menee vaikka konkurssiin ja häviää olemasta?

Kuka vastaa luontoympäristön ennallistamisesta jos tuulipuisto tulee purettavaksi vaikkapa 20 vuoden päästä (vertaa soiden ojittaminen ja ennallistaminen nyt)?

Kukaan ei vastaa jo rakennettujen voimala-alueiden maanomistajien maiden arvon katoamisesta.

Suomessa on olemassa perustuslaissa omaisuuden suoja ja tätä suojaa on toteutettu lainsäädännöllä (kuten MRL 161§ ja lunastuslaki), jonka mukaan oikeus korvaukseen on olemassa. Kuntaliitto on sitoutunut suositussopimukseen maahan kaivettavista johdoista ym. lakien mukaisesti, siinä sovitaan sekä pysyvän haitan korvauksesta että rakentamisaikaisen haitan ja vahingon korvaamisesta. Tämä kohta tulee olla tiedossa alueella olevilla kaikilla kesäasukkailla ja talojen omistajilla.

Kyläyhdistysten tulee myös miettiä mitä tarkoittaa tämä pysyvä haitta. Muutatko lapsiperheenä tuulipuiston viereen vai jonnekin muualle?

Parempi ehdotus olisi Leppävirran kunnan rakentaa aurinkoenergiaa ja maalämpöä. Tulisi pohtia tapoja, kuinka aurinkopaneeleilla, maalämmöllä ja muilla säästökohteilla voisi päästä alueella samaan energiantuoton tulokseen kuin nämä tuulivoimalat voisivat tuottaa parhaimmillaan, kun vähennämme tuotosta kansainvälisten omistajien osuudet, kaikki rakentamisen ja ylläpidon kustannukset, haitat, riskit, harmit ja purkamisen edellyttämät toimet.

Kukaan ei takaa, että nämä toimisivat niin kuin on laskettu.

Tämä on tietynlaista businesta –rakentaa tuulivoimaloita, se on tämän ajan ”henki”.

Ehdotan, että jokainen vastustaja yksin ja me kaikki yhdessä tekisimme valituskirjeen kuntaan ja Itä-Suomen aluehallintovirastoon.

lehtitietojen varassa

Kommentoi