Pääkirjoitus 22. syyskuuta 2020: Tuloksia saadaan vain yhteistyötä tehostamalla

Leppävirralla on tavoitteena nousta maakunnan ja Itä-Suomen ykkösrivin matkailupaikkakuntien joukkoon. Pohjaa on miltä ponnistaa, mutta tavoitteen saavuttaminen vaatii kovasti työtä. Tätä tavoitetta omalta osaltaan tukee loppukeväästä pystyyn polkaistu Vokkolanmäen ja Kalmalahden alueen matkailutoimijoiden yritysryhmä hanke, joka suhteellisesti mittavalla EU-rahoituksella ja Leppävirran kunnan vetovastuulla pyrkii helpottamaan ja tehostamaan yritysten käytännön elämää. Ituja on ja osittain myös versoja, mutta kasvun onnistuminen on pitkäjänteisen yrittämisen tulos.

Kalmalahden seudun kehittäminen on kestopuheenaihe. Kehitystä on tapahtunut, mutta ulkopuolisten investoijien panostukset odottavat valoisampaa tulevaisuutta. Yritysryhmähankkeessa katse on nimenomaan Leppävirralla.

Nykyisten matkailutoimijoiden keskinäisen vuoropuhelun ja neuvonpidon tuntuva tiivistäminen, kaikkien seudun palveluyrittäjien kytkeminen saman sateenvarjon alle ja suuren matkailuportaalin luominen ei vaadi mittavia alkupääomia. Sellainen syntyy, kun vain yhteistä tahtoa löytyy. Sen löytäminen perustuu ajattelutapaan, jossa kylliksi vahvoja ollaan vain yhdessä, ja menestys poikii hyvää yhteiseen pussiin. Avain löytyy ajattelutavasta, jossa yritykset markkinoivat ristiin toinen toisiaan ja kokoavat palvelunsa yhdeksi matkailijoille avautuvaksi runsaudensarveksi.

Matkailuala on maailman elinkeinoista nopeimmin kasvavia, mutta se on samalla erityisen herkkä suhdannevaihteluille. Korona on lyönyt varsinkin matkailuun, mutta myös muille palvelualoille sellaisen odottamattoman haasteen, jonka lopulliset vaikutukset ovat tässä vaiheessa vain arvailtavissa. Toistaiseksi on selvitty pintanaarmuin ja muutamin kolhuin, ja toivoa sopii, ettei lisävahinkoja synny. Näissä tiukoissa tilanteissa yritykset tarvitsevat entistä enemmän toinen toistaan.

M enestys poikii hyvää yhteiseen pussiin .

Kommentoi