maanantai 3.8.2020 Nea, Linnea, Neea, Vanamo

Palveleva Paikallinen jo vuodesta 1962

Juottorannan rakennuspaikat kunnanhallituksessa

Juottorannan kaavoitus

Juottorannan alueelle suunnitellaan rantarakennuspaikkoja, jolloin venelaiturit poistuisivat.

Maanantaina kokoontuvalle Leppävirran kunnanhallitukselle esitetään Juottorantaan suunniteltujen rakennuspaikkojen säilyttämistä osayleiskaavassa.
Esityksen mukaan Juottorannan AP-rakennuspaikkojen poistaminen kaavaehdotuksesta ei ole kaavan tarkoitus ja kunnan etu huomioon ottaen perusteltua. Kaavaehdotuksen mukainen rakentamisen sijoittelu mahdollistaa edelleen riittävän alueen virkistyskäyttöä varten.
Perusteluna todetaan, että ”kunnan voimakkaan väestötappion pysäyttämiseksi on uudisrakentamisen vireyttäminen nähty tärkeäksi keinoksi, jolla asukaskatoa on pyritty patoamaan. Valtuusto kuntastrategiaa hyväksyessään piti tärkeänä, että negatiivista väestökehitystä pyritään ehkäisemään. Tällöin on tärkeää, että on tarjolla vetovoimaisia ja hyviä rakentamispaikkoja monipuoliseen tonttitarjontaan. Esitetyn kaavan myötä vetovoimaisia paikkoja sijoittuu erityisesti Juottorannan ja Ukonniemen alueille, joilla toteutuessaan tulee olemaan merkittävä vaikutus kunnan väestökehitykseen”.
Pari viikkoa sitten tekninen lautakunta hylkäsi kaavaehdotuksen Juottorantaan suunniteltujen rantarakennuspaikkojen osalta. Lautakunnan mielestä alue on säilytettävä edelleen kuntalaisten virkistyskäyttö- ja pienenveneiden säilytysalueena. Samalla turvataan kuntopolun käyttö nykyisellä paikallaan hiihto- ym. kilpailutoimintaan sekä kuntoiluun.

Jätä kommentti

*