keskiviikko 24.7.2019 Kristiina, Tiina, Kirsti, Kirsi, Krista, Kiia, Tinja

Palveleva Paikallinen jo vuodesta 1962

Hotelliyhtiö vastustaa koulun rakentamista Vokkolaan

Liikunta-, hyvinvointi- ja terveysmatkailuhankkeen vs. projektipäällikkö Kirsi Vuonnala ja Hotel Vesileppiksen toimitusjohtaja Kimmo Rossi pohtivat, tipahtaako Vokkolan matkailubisnes kehityksen junasta, jos koulu rakennetaan alueelle.

 

LEPPÄVIRRAN kunta on käynnistänyt suunnittelutyön, jonka tavoitteena on löytää sijaintipaikka Leppävirran uudelle koulukeskukselle.

Yhtenä sijaintipaikkana on noussut esille koulukeskuksen sijoittaminen Vokkolan urheilu-, virkistys- ja matkailukeskuksen alueelle.

Kunnalle marraskuun lopulla lähettämässään lausunnossa Sport & Spa Hotel Vesileppis Oy:n hallitus esittää huolensa suunnitelmasta. Yhtiön kanta on, että koulun sijoittuminen alueelle heikentäisi merkittävällä tavalla alueen matkailuyritystoiminnan nykyistä vetovoimaa ja kilpailukykyä, ja estäisi sen kehittämisen ja lisäinvestoinnit tulevaisuudessa.
Lisäksi esimerkiksi koululaisliikenteen sijoittuminen samoille liikenneväylille voisi aiheuttaa turvallisuusriskin.

Yhtiön näkemyksen mukaan alueen maankäyttö tulisikin suunnitella laajemman ja alueen pitempiaikaiseen kehittämiseen suunnatun ”Master Planin” avulla, jolla turvataan alueen yritystoiminnan toimintaedellytykset ja kasvu tulevaisuudessa. Tällaisessa suunnitelmassa tontti voitaisiin esimerkiksi varata kaupallisille palveluille tai matkailun uusille vetovoimainvestoinneille.

Lausunnon ovat allekirjoittaneet yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kalle Lumio sekä hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja Kimmo Rossi ja Jani Karjalainen.

LUE  tiistain 15.12. lehdestä Kimmo Rossin ja Leppävirran kunnan liikunta-, terveys- ja hyvinvointimatkailun kehittämishankkeen vs. projektipäällikkö Kirsi Vuonnalan ajatuksia Vokkolan matkailualueen kehittämisestä.

Kommentit

 • sari

  Koulussa on kuntalaisia, ja vokkolan alue on kuntalaisten kustantama.
  Koululaiset voivat hyödyntää näin paremmin sen suomia palveluja.
  Matkailupalvelut olisi hyvä jakaa tasaisesti ympäri Leppävirtaa. Nythän tämä on ns. Yhden alueen ”suosimista”.
  Leppävirta on kauniin vesistön ympäröimä
  Ja matkailussa voitaisiin tätäkin hyödyntää enemmän kuin nyt.
  Etäisyydet on kuitenkin suhteellisen pieniä, vaikka matkailupalveluita olisi sijoitettu parhaiten niihin sopiviin paikkoihin.

 • Lasse Lehtonen

  Näyttäisi siltä, että yhtiö katsoo vain ja ainoastaan oman etunsa perään sen sijaan, että pyrkisi löytämään kaikkien osapuolten etuja ja synergioita. Mielestäni Vokkolan alue sopii moneltakin suunnalta tarkasteltuna varsin hyvin koulun sijoituspaikaksi jo liikunta- ja urheilufasiliteettiensa puolesta. Liikennöinti on mahdollista hoitaa onnistuneesti ja turvallisesti huolellisella kaavasuunnittelulla. Tässäkin asiassa kaikkia ospuolia tyydyttävä yhteistyö on parempi kuin kompromissi, jossa kaikki jäävät osin tain kokonaan tyytymättömiksi. Aina kannattaa ensimmäisenä listata hyvät puolet ja hyötynäkökohdat, sitten vasta miinukset – mikäli niitä nyt sitten löytyy.

 • Juha Liimatta

  Tottakai kaupallinen yritys ajaa omaa etuaan. Tämä entinen Leppäkerttu ei liene ollut tuottava yritys milloinkaan. Suurella ryminällä 1970-luvulla tehtiin muka vetonaulaksi. Olihan vieressä kerran ”slalomrinnekin” kunnan imagoa kohottamassa! Koulut kouluina.

Jätä kommentti

*