maanantai 3.8.2020 Nea, Linnea, Neea, Vanamo

Palveleva Paikallinen jo vuodesta 1962

Aloite Juottorannasta maanantaina kunnanhallituksessa

LEPPÄVIRRAN Kunnalle on 6.11.2015 sähköpostitse toimitettu 76 osallistujan kansalaisaloite Kalmalahden alueen säilyttämisestä virkistyskäytössä. Lisäksi 30.11.2015 on toimitettu samansisältöinen useita allekirjoituslistoja käsittävä täydennys, joissa on sen yhteenvedon laatijoiden mukaan 108 todennettua leppävirtalaista allekirjoittajaa, sekä vielä yksi sivu lisää allekirjoituksia toimitettu 14.12.2015.

Kunnanhallitus käsittelee kansalaisaloitetta maanantaina. Kunnanjohtaja esittää, että kunnanhallitus toteaa, että kunnalla ei ole tarvetta lähteä käynnistämään lainvoiman saaneen Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaavan muuttamista Juottorannan tai Kalmalahden alueen osalta. Samalla valtuustolle esitettäisiin, että se hylkää esityksen kaavamuutoksen käynnistämisestä.

Valtuuston on käsiteltävä kansalaisaloite kuuden kuukauden kuluessa eli 30.5.2016 mennessä. Määräaika lasketaan täydennyksestä 30.11.2015 lukien, jolloin vähintään 167 allekirjoittajaa täyttyi.

Jätä kommentti

*